หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกหม้อ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
“ โคกหม้อ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งน้ำเพียงพอ
เกษตรปลอดสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง”
วัดเขาลูกช้าง
ม.4 ต.โคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกหม้อ
พร้อมส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้แก่เยาวชนในตำบลอย่างทั่วถึง
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
ในตำบลโคกหม้อ
......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
1
2
3
4
5
 
อบต.โคกหม้อ ยินดีต้อนรับและให้บริการค่ะ
 
 
 
เว็บไซต์ อบต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ  12263 8 25 ส.ค. 2564
สอบถามเจ้าหน้าที่ อบต.โคกหม้อที่ดูแลเรื่องเด็ก  189 2 29 เม.ย. 2564
คู่มือสร้างคุณภาพสู่สังคมไทย (ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ)  843 0 18 ต.ค. 2560
ท่อน้ำประปาแตก  1014 0 17 ต.ค. 2560
นำ้ประปา  780 2 28 มี.ค. 2559
เรียนผู้ใช้กระดาน ถาม - ตอบ  649 0 9 พ.ย. 2558
หัวหน้าส่วนโยธา  877 1 28 ก.ย. 2558
สอบถามเกี่ยวกับประวัติโคกหม้อ  673 4 24 ส.ค. 2558
  (1)  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-986-123