หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกหม้อ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
“ โคกหม้อ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งน้ำเพียงพอ
เกษตรปลอดสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง”
วัดเขาลูกช้าง
ม.4 ต.โคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกหม้อ
พร้อมส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้แก่เยาวชนในตำบลอย่างทั่วถึง
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
ในตำบลโคกหม้อ
......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
1
2
3
4
5
 
อบต.โคกหม้อ ยินดีต้อนรับและให้บริการค่ะ
 
 
 
สอบถามเจ้าหน้าที่ อบต.โคกหม้อที่ดูแลเรื่องเด็ก
 

สอบถามเจ้าหน้าที่ อบต.โคกหม้อ ที่ดูแลเกี่ยวกับขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิดต้องใช้อะไรบ้าง

เขียนโดย   คุณ หมู่ที่ 1

วันที่ 27 เม.ย. 2564 เวลา 09.53 น. [ IP : 182.53.160.159 ]  
 

1.มากรอกแบบ ดร.01,ดี.02 ที่อบต.คะ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประชาชนผู้ปกครอง
3.สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด
4.สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
5.สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชี
6.สำเนาบัตรข้ราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับรอง(หลังจากกรอกจ้อมูลผู้รับรองแล้วคะ)
สามารถมาสอบถามเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงที่เบอร์ 056-986123 หรือเข้ามาที่สำนักงาน อบต.โคกหม้อได้เลยคะ

เขียนโดย   คุณ นักพัฒนาชุมชน อบต.โคกหม้อ

วันที่ 29 เม.ย. 2564 เวลา 10.57 น. [ IP : 27.55.72.33 ]  
 

อกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของมารดาและบิดาหรือผู้ปกครอง 2.สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด 3.สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่ปรากฎชื่อหญิงตั้งครรภ์) ในกรณีที่สมุดสูญหาย    ให้ใช้สำเนาหน้า 1 ประวัติหญิงตั้งครรภ์พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลและรับรองสำเนา 4.สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่จะรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   (ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 5.หนังสือรับรองรายได้หรือใบรับรองเงินเดือน (ของทุกคนที่มีรายได้ประจำเป็นสมาชิกในครัวเรือน    ที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท) 6.สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่งหรือเอกสารอื่นใด    ของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

เขียนโดย   คุณ ปวัฒน์

วันที่ 29 เม.ย. 2564 เวลา 10.59 น. [ IP : 182.53.65.94 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-986-123