คุณคิดว่า อบต.โคกหม้อ ควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ถนน ( 4 )
6.67%
ไฟฟ้า ( 0 )
0.00%
ประปา ( 34 )
56.67%
สาธารณูปโภค ( 6 )
10.00%
ส่งเสริมอาชีพ ( 16 )
26.67%