หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกหม้อ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
“ โคกหม้อ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งน้ำเพียงพอ
เกษตรปลอดสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง”
วัดเขาลูกช้าง
ม.4 ต.โคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกหม้อ
พร้อมส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้แก่เยาวชนในตำบลอย่างทั่วถึง
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
ในตำบลโคกหม้อ
......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
1
2
3
4
5
 
อบต.โคกหม้อ ยินดีต้อนรับและให้บริการค่ะ
 
 
 


นายวิชัย วิจิตรญาณพล
ปลัด อบต.โคกหม้อ


นายทนงศักดิ์ ปั้นแตง
รองปลัด อบต.โคกหม้อ
 
สำนักปลัด
 


นายปวัฒน์ เสวกพยัคฆ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางอนงค์ภัทร์ แม้นพยัคฆ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสมจิตต์ คชฤทธิ์
นักทรัพยากรบุคคล


น.ส.อภิญญา พิฤกษ์
นักพัฒนาชุมชน


นายสันติ นิลฉ่ำ
พนักงานสูบน้ำ


นางสาวรุ่งทิพย์ ร้อยแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสายันต์ รัตนเมือง
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-986-123