หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายวิชัย วิจิตรญาณพล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
โทร : 093-1345553


นายทนงศักดิ์ ปั้นแตง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-9717279
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายปวัฒน์ เสวกพยัคฆ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 062-3678467


นางจีระภา แคล้วโยธา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0931345885


นายอดิศร อินทศร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-4693591


นางสาวพีชานันญ์ สถิตย์พงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 094-3522282