หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายวิชัย วิจิตรญาณพล
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ


นายทนงศักดิ์ ปั้นแตง
รองปลัด อบต.โคกหม้อ
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายปวัฒน์ เสวกพยัคฆ์
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นางจีระภา แคล้วโยธา
นักวิชาการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง


-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-
ผู้อำนวยการกองช่าง


-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ