หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 อบต.โคกหม้อ ยินดีต้อนรับและให้บริการค่ะ
 
 
 
 
  สถานที่ติดต่อ : ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
    เลขที่ 28 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120
    โทรศัพท์: 056-986-123
    โทรสาร:056-986-123
 
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
การยื่นแบบคำร้องขอใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยเครื่องขยายเสียง
ชำระค่าขยะมูลฝอย
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player