หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกหม้อ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
“ โคกหม้อ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งน้ำเพียงพอ
เกษตรปลอดสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง”
วัดเขาลูกช้าง
ม.4 ต.โคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกหม้อ
พร้อมส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้แก่เยาวชนในตำบลอย่างทั่วถึง
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
ในตำบลโคกหม้อ
นายอดุลย์ กลั่นเขตรกิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
1
2
3
4
5
 
อบต.โคกหม้อ ยินดีต้อนรับและให้บริการค่ะ
 
     


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 24 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 114  
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 [ 30 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล - [ 13 ธ.ค. 2557 ]  อ่าน : 140  
 
  (1)  
     
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-857-8244