หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกหม้อ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
“ โคกหม้อ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งน้ำเพียงพอ
เกษตรปลอดสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง”
วัดเขาลูกช้าง
ม.4 ต.โคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกหม้อ
พร้อมส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้แก่เยาวชนในตำบลอย่างทั่วถึง
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
ในตำบลโคกหม้อ
นายอดุลย์ กลั่นเขตรกิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
1
2
3
4
5
 
อบต.โคกหม้อ ยินดีต้อนรับและให้บริการค่ะ
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดงขวาง   กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563   30 ธ.ค. 2564 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดงขวาง   ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายหรือผู้ที่ต้องเสียภาษีป้ายตามกฎหมายที่ติดตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง ประจำปี พ.ศ.2564 ไปรับแบบพิมพ์ และยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   30 ธ.ค. 2564 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองไผ่   ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่    18 ม.ค. 2564 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เขาบางแกรก   จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ม.ค. 2564 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เขาบางแกรก   จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ม.ค. 2564 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่เขียว   ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม จำนวน 4 ชุด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองข่อย หมู่ที่ 11 บ้านคลองข่อย ตำบลไผ่เขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 ม.ค. 2564 1
ข่าวกิจกรรม อบต.สุขฤทัย   ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ที่ขาดแคลนและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง   18 ม.ค. 2564 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองจอก   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563. ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563)   18 ม.ค. 2564 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ไผ่เขียว   ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น อน.ถ. 39 - 0022 สายทางบ้านป่าไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 24 บ้านป่าไผ่ใหญ่ ตำบลไผ่เขียว   18 ม.ค. 2564 1
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองขาหย่าง   การส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเยี่ยมชมโครงการประเภทโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานภาครัฐ   18 ม.ค. 2564 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 4,458
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-857-8244