หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกหม้อ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
“ โคกหม้อ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งน้ำเพียงพอ
เกษตรปลอดสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง”
วัดเขาลูกช้าง
ม.4 ต.โคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกหม้อ
พร้อมส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้แก่เยาวชนในตำบลอย่างทั่วถึง
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
ในตำบลโคกหม้อ
......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
1
2
3
4
5
 
อบต.โคกหม้อ ยินดีต้อนรับและให้บริการค่ะ
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต.โคกหม้อ  6 ต.ค. 2564 121
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ อบต.โคกหม้อ  2 ก.ค. 2564 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบต.โคกหม้อ ปฏิบัติการยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  25 มิ.ย. 2564 526
ข่าวประชาสัมพันธ์   นายกอดุลย์ กลั่นเขตรกิจ มอบถุงยังชีพและเงิน 500 บาท ให้กับผู้พิการ  23 มิ.ย. 2564 152
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติด  17 มิ.ย. 2564 175
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ QR code ช่องทางแจ้งติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  22 เม.ย. 2564 198
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ QR code ช่องทางชำระเงินภาษีป้าย, ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  22 เม.ย. 2564 201
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน  7 เม.ย. 2564 247
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูลประเมิน ITA   1 เม.ย. 2564 366
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง  24 มี.ค. 2564 232
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-986-123