หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกหม้อ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
“ โคกหม้อ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งน้ำเพียงพอ
เกษตรปลอดสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง”
วัดเขาลูกช้าง
ม.4 ต.โคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกหม้อ
พร้อมส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้แก่เยาวชนในตำบลอย่างทั่วถึง
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
ในตำบลโคกหม้อ
นายอดุลย์ กลั่นเขตรกิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
1
2
3
4
5
 
อบต.โคกหม้อ ยินดีต้อนรับและให้บริการค่ะ
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อแจ้งกระแสไฟฟ้าดับ   24 มิ.ย. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564)    12 มิ.ย. 2562 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ เรื่อง สัดส่วนการประชุมประชาคมตำบล   12 มิ.ย. 2562 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อมอบเงินให้กับผู้ประสบเหตุวาตภัย   24 พ.ค. 2562 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   driver เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ยี่ห้อ Feitian รุ่น R301-C11   4 เม.ย. 2562 7439
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562   11 มี.ค. 2562 100
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ \\\\\\\"สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า\\\"   25 ม.ค. 2562 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี   28 ธ.ค. 2561 143
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการสอบรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   7 ธ.ค. 2561 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสูบน้ำ   6 ธ.ค. 2561 68
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-857-8244