หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกหม้อ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
“ โคกหม้อ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งน้ำเพียงพอ
เกษตรปลอดสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง”
วัดเขาลูกช้าง
ม.4 ต.โคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกหม้อ
พร้อมส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้แก่เยาวชนในตำบลอย่างทั่วถึง
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
ในตำบลโคกหม้อ
......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
1
2
3
4
5
 
อบต.โคกหม้อ ยินดีต้อนรับและให้บริการค่ะ
 
 

รประชุมข้าราชการและบุคลากรสังกัดอบต.โคกหม้อ
 
ประชุมข้าราชการและบุคลากรสังกัดอบต.โคกหม้อ  

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อนายอดุลย์  กลั่นเขตรกิจ ได้เป็นประธานการประชุมข้าราชการและบุคลากรสังกัดอบต.โคกหม้อเมื่อวันที่  20  มกราคม  2564  ณ  ห้องประชุมอบต.โคกหม้อ ซึ่งได้มีการมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ม.ค. 2564 เวลา 14.16 น. โดย คุณ ปวัฒน์ เสวกพยักฆ์

ผู้เข้าชม 63 ท่าน

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-986-123