หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกหม้อ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
“ โคกหม้อ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งน้ำเพียงพอ
เกษตรปลอดสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง”
วัดเขาลูกช้าง
ม.4 ต.โคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกหม้อ
พร้อมส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้แก่เยาวชนในตำบลอย่างทั่วถึง
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
ในตำบลโคกหม้อ
......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
1
2
3
4
5
 
อบต.โคกหม้อ ยินดีต้อนรับและให้บริการค่ะ
 
 

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลโคกหม้อ
 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย  

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ โดย นายปวัฒน์  เสวกพยัคฆ์ได้เข้าร่วมประชุม กับ ผู้บริหาร ผู้นำ และสมาชิกสภาฯชี้แจงเรื่องการจัดการขยะอย่างไรให้ถูกวิธี(3rs) ในวันที่  10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 พ.ย. 2563 เวลา 13.33 น. โดย คุณ ปวัฒน์ เสวกพยักฆ์

ผู้เข้าชม 51 ท่าน

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-986-123