หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกหม้อ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
“ โคกหม้อ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งน้ำเพียงพอ
เกษตรปลอดสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง”
วัดเขาลูกช้าง
ม.4 ต.โคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกหม้อ
พร้อมส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้แก่เยาวชนในตำบลอย่างทั่วถึง
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
ในตำบลโคกหม้อ
......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
1
2
3
4
5
 
อบต.โคกหม้อ ยินดีต้อนรับและให้บริการค่ะ
 
 

***เมื่อโอนชำระแล้วโปรดแจ้ง อบต.โคกหม้อ***
 
ประชาสัมพันธ์ QR code ช่องทางชำระเงินภาษีป้าย, ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

อบต.โคกหม้อ เพิ่งช่องทางการ QR code ชำระเงินภาษีป้าย , ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ตำบลโคกหม้อ ให้ประชาชนทราบ

***เมื่อโอนชำระแล้วโปรดแจ้ง อบต.โคกหม้อ โทร.056986123ต่อ17***

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 เม.ย. 2564 เวลา 12.34 น. โดย คุณ ปวัฒน์ เสวกพยักฆ์

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 4 มิ.ย. 2564 เวลา 10.52 น. โดย คุณ จีระภา แคลัวโยธา

ผู้เข้าชม 201 ท่าน

 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-986-123