หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 อบต.โคกหม้อ ยินดีต้อนรับและให้บริการค่ะ
 
 
 
ข้อแจ้งกระแสไฟฟ้าดับ  
 

เรื่อง  ขอแจ้งกระแสไฟฟ้า

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

                ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอทัพทันจะทำการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณตั้งแต่ บ้านตาลแถว,บ้านดอนม่วง,บ้านหนองหญ้าปล้อง,บ้านดอนหวาย,บ้านเขาน้อย,บ้านหินกอง,บ้านทุ่งฝอยทอง, ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. จึงจะทำให้กระแสไฟฟ้าดับ เพื่อทำการย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงและทำการปรับปรุงระบบจำหน่าย เนื่องจากการก่อสร้างระบบส่งน้ำ กรมชลประทาน บริเวณแปลงกล้าเกษตร ต.หนองหญ้าปล้อง เพื่อป้องกันระแสไฟฟ้าขัดข้อง หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาจะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบทันที
                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัย ณ. โอกาสนี้ด้ววย และได้โปรดประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบต่อไปด้วย                                           ขอแสดงความนับถือ                                         (นายวราวุฒิ  หมวกแก้ว)
                                พนักงานช่าง ระดับ 5 ปฏิบัติงานแทน
                       ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอทัพทัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 14.42 น. โดย คุณ ปวัฒน์ เสวกพยักฆ์

ผู้เข้าชม 16 ท่าน

 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player