หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกหม้อ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
“ โคกหม้อ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งน้ำเพียงพอ
เกษตรปลอดสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง”
วัดเขาลูกช้าง
ม.4 ต.โคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกหม้อ
พร้อมส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้แก่เยาวชนในตำบลอย่างทั่วถึง
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
ในตำบลโคกหม้อ
นายอดุลย์ กลั่นเขตรกิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
1
2
3
4
5
 
อบต.โคกหม้อ ยินดีต้อนรับและให้บริการค่ะ
 
 

 
ข้อแจ้งกระแสไฟฟ้าดับ  
 

เรื่อง  ขอแจ้งกระแสไฟฟ้า

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

                ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอทัพทันจะทำการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณตั้งแต่ บ้านตาลแถว,บ้านดอนม่วง,บ้านหนองหญ้าปล้อง,บ้านดอนหวาย,บ้านเขาน้อย,บ้านหินกอง,บ้านทุ่งฝอยทอง, ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. จึงจะทำให้กระแสไฟฟ้าดับ เพื่อทำการย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงและทำการปรับปรุงระบบจำหน่าย เนื่องจากการก่อสร้างระบบส่งน้ำ กรมชลประทาน บริเวณแปลงกล้าเกษตร ต.หนองหญ้าปล้อง เพื่อป้องกันระแสไฟฟ้าขัดข้อง หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาจะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบทันที
                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัย ณ. โอกาสนี้ด้ววย และได้โปรดประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบต่อไปด้วย                                           ขอแสดงความนับถือ                                         (นายวราวุฒิ  หมวกแก้ว)
                                พนักงานช่าง ระดับ 5 ปฏิบัติงานแทน
                       ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอทัพทัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 14.42 น. โดย คุณ ปวัฒน์ เสวกพยักฆ์

ผู้เข้าชม 39 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-857-8244