หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 อบต.โคกหม้อ ยินดีต้อนรับและให้บริการค่ะ
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี  
 

------------------------------------------------------------------------------
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
กำหนดชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงกุมภาพันธ์ ของทุกปี
เอกสารที่ต้องนำมาติดต่อ
1) ใบเสร็จรับเงิน
2) สำเนาสัญญาเช่าต่างๆ
3) สำเนาโฉนดที่ดิน
4) สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน
------------------------------------------------------------------------------
ภาษีป้าย
กำหนดชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงกุมภาพันธ์ ของทุกปี
เอกสารที่ต้องนำมาติดต่อ
1) ใบเสร็จรับเงิน
2) สำเนาสัญญาเช่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) ป้ายรูปภาพ พร้อมขนาดป้าย
4) สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน
------------------------------------------------------------------------------
ภาษีบำรุงท้องที่
กำหนดชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเมษายน ของทุกปี
เอกสารที่ต้องนำมาติดต่อ
1) ใบเสร็จรับเงิน
2) สำเนาโฉนดที่ดิน
3) สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน
------------------------------------------------------------------------------

***หากพ้นกำหนดการชำระภาษีดังกล่าว ต้องเสียภาษีเพิ่มตามกฎหมาย***
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ กองคลัง อบต.โคกหม้อ โทร. 056986123 ต่อ 17

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 06.00 น. โดย งานพัสดุ

ผู้เข้าชม 135 ท่าน

 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player