หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 อบต.โคกหม้อ ยินดีต้อนรับและให้บริการค่ะ
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2561 ]จ้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3 ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี มีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 270 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2561 ]จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 (บริเวณนานายประเสริฐ ยอดบัว) ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2561 ]ซื้อสารส้มก้อนใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2561 ]จ้างซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2561 ]ซื้อสารส้มก้อนใส จำนวน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม และคลอรีน ๖๕% จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2561 ]ซื้อหมึกพิมพ์ HP ๑๓A สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2561 ]จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านนายณรงค์ ยอดบัว-ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2561 ]จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ (บริเวณบ้านนายยม เจริญสาริกิจ) ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2561 ]จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านนายณรงค์ ยอดบัว-ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2561 ]

  (1)     2   
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player