หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกหม้อ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
“ โคกหม้อ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งน้ำเพียงพอ
เกษตรปลอดสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง”
วัดเขาลูกช้าง
ม.4 ต.โคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกหม้อ
พร้อมส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้แก่เยาวชนในตำบลอย่างทั่วถึง
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
ในตำบลโคกหม้อ
นายอดุลย์ กลั่นเขตรกิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
1
2
3
4
5
 
อบต.โคกหม้อ ยินดีต้อนรับและให้บริการค่ะ
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2561 ]จ้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3 ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี มีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 270 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2561 ]จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 (บริเวณนานายประเสริฐ ยอดบัว) ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2561 ]ซื้อสารส้มก้อนใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2561 ]จ้างซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2561 ]ซื้อสารส้มก้อนใส จำนวน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม และคลอรีน ๖๕% จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2561 ]ซื้อหมึกพิมพ์ HP ๑๓A สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2561 ]จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านนายณรงค์ ยอดบัว-ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2561 ]จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ (บริเวณบ้านนายยม เจริญสาริกิจ) ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2561 ]จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านนายณรงค์ ยอดบัว-ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๔๕๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2561 ]

  (1)     2   
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-857-8244