หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล โคกหม้อ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกหม้อ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
“ โคกหม้อ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งน้ำเพียงพอ
เกษตรปลอดสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง”
วัดเขาลูกช้าง
ม.4 ต.โคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกหม้อ
พร้อมส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้แก่เยาวชนในตำบลอย่างทั่วถึง
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
ในตำบลโคกหม้อ
นายอัมพร จิตเนาวรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
1
2
3
4
5
 
อบต.โคกหม้อ ยินดีต้อนรับและให้บริการค่ะ
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ระยะทางจากจังหวัดอุทัยธานีถึงองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ ประมาณ 30 กม. และจากอำเภอทัพทัน ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ ประมาณ 11 กม. ตำบลโคกหม้อ มีเนื้อที่ประมาณ 16,350 ไร่ หรือ 36.65 ตารางกิโลเมตร
 
 
จำนวนประชากร จำนวน 2,478 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 1,215 คน คิดเป็นร้อยละ 49.03

หญิง จำนวน 1,263 คน คิดเป็นร้อยละ 50.97
จำนวนครัวเรือน จำนวน 738 ครัวเรือน
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเขาขี้ฝอย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี  
      ตำบลหนองหญ้าปล้อง      
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี  
 
 

เกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่

รับจ้าง

ทำประมง

รับราชการ

เลี้ยงปลา

อื่น ๆ
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  0   บ้านเลขที่กลาง 87 56 143 3  
1   บ้านเขาน้อย 280 281 561 184
  2   บ้านเกาะพยอม 315 355 670 266  
3   บ้านโคกหม้อ 203 230 433 123
  4   บ้านเขาลูกช้าง 255 249 504 150  
5   บ้านหินกอง 75 92 167 57
 
    รวมทั้งสิ้น 1,215 1,263 2,478 783
 
ฐานข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือน มีนาคม 2557
 
 
เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-986-123