หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกหม้อ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
“ โคกหม้อ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งน้ำเพียงพอ
เกษตรปลอดสารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง”
วัดเขาลูกช้าง
ม.4 ต.โคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกหม้อ
พร้อมส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้แก่เยาวชนในตำบลอย่างทั่วถึง
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
ในตำบลโคกหม้อ
นายอดุลย์ กลั่นเขตรกิจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
1
2
3
4
5
 
อบต.โคกหม้อ ยินดีต้อนรับและให้บริการค่ะ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
     


 
  ยกเลิกการค้นหา
 
งบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2558 [ 17 พ.ย. 2558 ]  อ่าน : 61  
 
งบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2558 [ 17 พ.ย. 2558 ]  อ่าน : 70  
 
งบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 [ 17 พ.ย. 2558 ]  อ่าน : 60  
 
งบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2558 [ 17 พ.ย. 2558 ]  อ่าน : 81  
 
งบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 [ 17 พ.ย. 2558 ]  อ่าน : 66  
 
งบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2558 [ 17 พ.ย. 2558 ]  อ่าน : 66  
 
งบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2558 [ 17 พ.ย. 2558 ]  อ่าน : 56  
 
งบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 [ 17 พ.ย. 2558 ]  อ่าน : 60  
 
งบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2558 [ 17 พ.ย. 2558 ]  อ่าน : 53  
 
  (1)     2   
     
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-857-8244